Waarom hoort training bovenaan de agenda van uw organisatie te staan?

training, opleiding

Iedere organisatie heeft groei en ontwikkeling als prioriteit staan en als training daarbij niet wordt gezien als een noodzakelijke en zinvolle investering, dan geven we u zeven redenen waarom dat wel zo is.

 

  1. Integratie: Het oorspronkelijke doel van trainingen is de integratie van medewerkers in de organisatie. Medewerkers worden opgeleid om met de systemen te kunnen werken, de juiste procedures te volgen en de interne communicatie goed te laten verlopen. Al in de Romeinse tijd werd training toegepast, een gouverneur werd pas aangesteld voor het aansturen van een provincie na het doorlopen van een gedegen training.
  2. Waarde ontwikkelen: Nog niet zo lang realiseren bedrijven zich wat het belangrijkste kapitaal van hun organisatie is: de medewerkers. Als dat goed is ontwikkeld, zorgt dit vanzelf voor een grotere waarde voor het bedrijf. Investeren in de talenten van de medewerkers geeft direct een hogere effectiviteit en daardoor een hogere waarde.
  3. Prestatieverbetering: Men vindt het vanzelfsprekend dat sporters, atleten of goochelaars hoge resultaten behalen door regelmatige training. Hoe komt het dan dat er op de werkvloer soms zo weinig aandacht is voor training? Men sust zich met de smoezen dat er geen tijd, geen geld of geen behoefte is. U vindt het toch prettig dat uw tandarts goed en recent getraind is?
  4. De concurrentie verslaan: De kennis hoe uw organisatie functioneert is op zichzelf niet genoeg voor het voortbestaan. Als u te maken hebt met sterke concurrentie, dan wordt het succes van de organisatie bepaald door medewerkers met een hoog kennisniveau, met goed ontwikkelde vaardigheden en een hoge mate van betrokkenheid. Dat maakt het verschil met de andere aanbieders in de markt.
  5. Verandering: De snelle veranderingen van de afgelopen jaren hebben ook de kijk op training veranderd. Waar eerst alleen de minder goed presterende medewerkers werden getraind, is men zich nu gaan realiseren dat training voor iedereen essentieel is. Ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op en met training leert men vaardigheden ontwikkelen die niet alleen nu van toepassing zijn, maar ook morgen en overmorgen. Leren is een continu proces.
  6. Oefening: Een van de belangrijkste aspecten van training is, dat mensen zich kunnen voorbereiden op situaties waarbij het er echt op aan komt. Dat zie je bijvoorbeeld bij brand-blusoefeningen, men oefent in een praktijksituatie waardoor men bij een echte brand levens kan redden.
  7. Excellence ontwikkelen: Bij onze geboorte krijgen we een aantal talenten mee die anderen wellicht niet hebben. Vaak blijven talenten onbenut omdat ze onbekend zijn. Door een professionele trainer de talenten van uw medewerkers te laten ontdekken, te koesteren en te ontwikkelen, verhoogt dat de kwaliteit van uw medewerkers. Ook Paolo Conté wist als advocaat niet dat hij muzikale talenten had, pas na ontdekking en ontwikkeling groeide hij uit tot zeer bekende jazz pianist die op 50-jarige leeftijd een totaal andere carrière maakte.

 

Zonder training en ontwikkeling zal een organisatie de concurrentiestrijd niet kunnen winnen, zijn medewerkers niet effectief genoeg kunnen laten functioneren en ook niet talentvolle medewerkers aan zich kunnen binden. Wacht daarom niet langer en zet training op nummer 1 van de prioriteitenlijst. Bel ons voor advies op 043-3560123 want succes is gegarandeerd!