Verandering, omdat het moet?

verandering

“Verandering is de enige constante” zegt een zegswijze. We zijn er maar druk mee, al die veranderingen. Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, LEAN, klantgerichter werken. Iedereen komt er wel mee in aanraking.

Hoe kan het dan dat onderzoeken laten zien dat er een faalpercentage is van ongeveer 73%? Is het verandermanagement ook aan verandering toe?

De traditionele aanpak beschouwt een verandering als een beheersbare ingreep en legt veel nadruk op analyse. De focus ligt op problemen en zaken die niet goed gaan. Na een diepgaande diagnose worden organisatie en werkprocessen opnieuw ontworpen. Dan volgt implementatie van dit ontwerp en uiteindelijk volgt evaluatie en bijsturing.

Tegenwoordig dient verandermanagement veel meer gezien te worden als een integraal proces. Daarin is tegelijk aandacht nodig voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. En met name de ‘mens kant’ krijgt meer aandacht dan in het verleden. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden. Want hogere betrokkenheid zorgt voor minder weerstand.

Steeds meer organisaties spreken daarom niet meer van veranderingstrajecten, maar van constante verbeteringen. Men heeft een sterkere focus op de oplossingen in plaats van op de problemen. Er wordt meer gekeken naar welke kansen er zijn en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk. De benadering van verandering is daardoor positiever.

Verandering van houding en gedrag is vaak minder maakbaar, hooguit enigszins te beïnvloeden. En duurt vaak langer dan men denkt. Gedragsverandering is een van de moeilijkste facetten van verandermanagement.  Maar door mensen te betrekken, hun eigen verantwoordelijkheid te versterken en een open dialoog aan te gaan zorgt er hoe dan ook voor dat verandering minder faalt. Zeker als men gebrekkige leiding voorkomt en er voor zorgt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid ook nemen.