Progressiegericht feedback geven

Traditioneel wordt het geven van feedback vaak als volgt gehanteerd: Eerst komt een positieve opmerking, daarna de ik-boodschap en welk gevoel er bij speelt, dan wordt afgesloten met het noemen van de gewenste verandering. Bijvoorbeeld: ‘Je bent een prettige collega, ik kan echter mijn overdracht aan jou niet op tijd […]