Follow up na training resultaat bepalend

Hoe is de follow up na de training geregeld? Uit navraag blijkt, dat er zonder follow up weinig over blijft van het resultaat dat tijdens de training is behaald. In het slechtste geval is men al na 4 weken al 91% van de leerpunten vergeten. En dat geldt zowel voor […]