soft skills voor manager factor nr. 1

management trainingen

Uit onderzoek blijkt dat in vacatures steeds meer vraag is naar een hoog niveau van soft skills. Dat is niet alleen zo voor medewerkers maar vooral voor managementfuncties.

Het onderscheid tussen hard skills en soft skills is niet zo moeilijk. Bij hard skills gaat het veelal om kennisniveau en opleidingsniveau. Bij soft skills gaat het om de vaardigheden, want die bepalen immers hoe effectief iemand zijn kennis kan gebruiken. Een manager heeft een hoog niveau van soft skills nodig. Anders zal hij zijn team nooit kunnen stimuleren tot topprestaties en verbetering.

Voor een manager zijn onder andere de volgende vaardigheden van groot belang:

Belonen van goed werk: Het geven van complimenten is belangrijker dan het bespreken van fouten. Te vaak ligt de nadruk op wat men niet goed doet. Te weinig op de goede prestaties.

Luisteren: Wat medewerkers motiveert is een luisterende manager. Aandacht voor de medewerker en zijn mening, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen.

Onderhandelen: Door alternatieven aan te dragen en flexibel op te treden laat de manager zien dat hij een teamplayer is.

Nee kunnen zeggen: Door empathie zal een manager ook weten hoe hij iets kan weigeren zonder zijn medewerker teleur te stellen.

Vriendelijkheid: Een lompe manager zal alleen afstand creëren. Vriendelijkheid kost niets.

Feedback leveren: Op een constructieve manier kritiek leveren is een belangrijke vaardigheid. Progressiegerichte feedback is te leren.

Goede lichaamstaal: De uitstraling van een leidinggevende bepaald zijn kracht.

Communicatie: Het tijdig op de hoogte houden van de medewerkers. Ook het persoonlijk brengen van slecht nieuws (dus niet via email). Goede en duidelijk communicatie is essentieel.

Al met al zal een manager met regelmaat zijn soft skills moeten bijschaven en op niveau houden. Regelmatige training is de manier om dat te doen. Zo voorkomt men ingesleten gewoontes en bedrijfsblindheid. En dat is in het voordeel van het bedrijf, de manager en de medewerkers!