Bel nu BAS Training: 043 3560123 | of mail:info@bastrainingen.com

Profile

BAS Training is opgericht op 1 januari 1997 (partner bij Kenneth Smit). Vanaf 2008 is gekozen voor een andere richting en ontwikkeling en vanaf 2013 zijn vernieuwde programma’s gemaakt op basis van nieuwe inzichten. Door de opgedane ervaringen in meerdere branches zijn trainingsprogramma’s voor bedrijven ontwikkeld die aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in sales, management en functiegerichte vaardigheden. De ontwikkeling en professionalisering van de mens staat centraal. Praktijkgerichte trainingen zijn hiervoor het meest geschikte instrument. Bedrijven die hun medewerkers verder willen ontwikkelen laten in partnership met BAS Training trainingen op maat maken. Alle trainers beschikken over verkoop- en managementervaring en kunnen daarmee de juiste vertaling naar de praktijk maken.

Visie

Organisaties zullen steeds meer aandacht besteden aan de professionele ontwikkeling van al hun medewerkers om hiermee een belangrijk onderscheidend vermogen te creëren. Dit zullen ze doen met professionele en ervaren partners die hun organisatie daarin begeleiden. Door de te verwachten situatie op de arbeidsmarkt is investeren in de talenten van de medewerkers een krachtige managementtool die medewerkers bindt aan de organisatie. Dit versterkt tevens het positieve beeld dat men als werkgever wil uitstralen en waarmee men het vertrouwen in de medewerkers benadrukt.

Missie

Onze missie is om uw organisatie, op basis van partnership op niveau, trainingen, opleiding en advies te bieden die nauw aansluiten bij uw ambitie om uw medewerkers te ontwikkelen tot professionals. Op deze wijze laten we mensen met passie werken aan hun persoonlijke ontwikkeling die ze nodig hebben in het uitoefenen van hun dagelijkse beroep/functie. Dit biedt een stevig fundament voor resultaat. Een resultaat dat ten goede komt aan de opdrachtgever en het individu.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Ook BAS Training neemt op meerdere vlakken de benodigde verantwoordelijkheid.
Op het gebied van duurzaamheid wordt gekeken naar het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het inzetten van digitaal materiaal. Er wordt uitsluitend gerecycled papier gebruikt en de drukker is ISO 14001 gecertificeerd.
Door trainingen te organiseren op centraal bereikbare locaties vermindert men de verkeersbewegingen en daarmee de uitstoot van CO2.
Tevens wordt ieder jaar een deel van de winst geschonken aan goede doelen zoals o.a. de stichting Edukans.

Sjef
Back to Top