Leidinggeven wordt begeleiden.

Zelfsturende teams hebben de toekomst!

samenwerken

Er is een kloof aan het ontstaan tussen medewerkers en management. Op het gebied van veranderen wel te verstaan.
Was het eerst zo dat het management verandering wilde inzetten en dan inspanning moest doen om de organisatie mee te krijgen, nu zie je in organisaties het tegenovergestelde ontstaan. Medewerkers willen zaken veranderen en hebben er dan een hele klus aan om het management te overtuigen.

In veel organisaties is het management nog steeds traditioneel van aard, zo ook de manier van denken en handelen. De term leidinggeven wordt letterlijk toegepast, m.a.w. men heeft de leiding en men geeft leiding. Een vorm van eenrichtingsverkeer, immers luisteren doet men wel naar klanten maar luisteren naar medewerkers staat niet altijd op de eerste plaats. En als men luistert wil dat nog niet zeggen dat men iets doet met de aangedragen innovaties.

En daar zit juist de valkuil. Medewerkers zijn tegenwoordig goed op de hoogte en opgeleid. Daarnaast neemt de mondigheid van de medewerker ook steeds verder toe, immers zijn kennis neemt toe en daarmee ook zijn waarde. En dat laat hij merken. Echter de manager ziet daarin niet altijd mogelijkheden, wat hij ziet zijn uitdagingen in het aansturen van zijn (mondige) medewerkers en bedreigingen in zijn positie. Want als het kennisniveau van de medewerker groter wordt dan dat van de manager, en de medewerker is in staat om op verantwoorde manier zichzelf en zijn collega’s te sturen, dan is een manager overbodig geworden.

De oplossing is eenvoudig, echter voor sommige managers enigszins pijnlijk. Door een team ruimte te geven om zichzelf aan te sturen, zullen medewerkers productiever worden. Het dragen van verantwoordelijkheid stimuleert mensen om anders naar hun presteren te gaan kijken. Het is dan niet de manager die dat doet, maar de medewerker en zijn teamleden zelf. De manager wordt in dat proces overbodig, immers er is geen directe leiding meer nodig.

Wat wel nodig is, is begeleiding van het zelfsturende team. En dat is een totaal andere rol van leidinggeven dan tot nu toe door het merendeel van de managers wordt gedaan. En in die veranderende rol wens ik u veel wijsheid toe, want de toekomst is aan de zelfsturende teams. Kijk hier naar ons aanbod van managementtrainingen hoe u dit het beste aanpakt