Hoe verhoog je de intrinsieke motivatie?

motivatie

Intrinsieke motivatie is een belangrijke drijfveer om resultaat te blijven behalen. Maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn leidinggevenden die denken dat zij moeten zorgen voor de motivatie bij hun medewerkers. En dat is onjuist. Het werkt zelfs averechts. Hoe zorgt men nu voor een maximaal gemotiveerd team?

De leidinggevende heeft zeker invloed op de mate van motivatie van zijn teamleden. Inspirerend leiderschap helpt. En een duidelijke visie is onmisbaar. Daardoor zien de medewerkers beter wat de doelstelling is. Echter motivatie zit in de mensen zelf. Dat heet intrinsieke motivatie. En die kan gestimuleerd worden naar een hoger niveau.

6 Acties ter stimulering van de intrinsieke motivatie

  1. Laat het resultaat zien van het werk. Medewerkers worden daardoor gestimuleerd.
  2. Aandacht geven aan iedere medewerker. Dat geeft een gevoel van betrokkenheid. Zie artikel hier.
  3. Medewerkers onderling hulp laten geven. Dit verbetert de teamspirit.
  4. Progressie gerichte feedback geven. Zie het artikel hier.
  5. Waardering laten blijken. Zet extra beloning in het vooruitzicht.
  6. Geef taken die ook lastig zijn. Makkelijk werk geeft weinig voldoening.

Deze acties zijn geen garantie voor succes, maar ze hebben zeker een positieve uitwerking. Want demotiveren is niet moeilijk, en stimuleren vraagt iets meer inspanning. Daarom zal een manager voldoende tijd moeten nemen om zijn team goed te begrijpen. Inlevingsvermogen is noodzakelijk om ieder individu op zijn eigen wijze te stimuleren.

Goed leiderschap motiveert mensen dus om meer uit zichzelf te halen en doet een beroep op de intrinsieke motivatie. Studies hebben aangetoond dat men de eigen, intrinsieke motivatie van mensen kan stimuleren. Bijvoorbeeld met het bieden van nieuwe uitdagingen, het geven van positieve feedback of het bieden van steun.