Hoe haal je meer uit training?

verkooptraining

Dat training noodzakelijk is voor maximale prestaties weten we allemaal. Dat zien we ook terug in de winterspelen die er nu zijn. Sporters doen er alles voor om de hoogst mogelijke resultaten te halen, en dat gaat niet zonder professionele trainingen.

Dat geldt ook voor u en uw medewerkers, zonder professionele trainingen worden maximale prestaties niet gehaald. Praktijkoefeningen en regelmatige training zijn het fundament voor resultaat. En toch zien we dat meer dan 60% van alle trainingen onvoldoende resultaat geven op de middellange en lage termijn. Wat is daarvan de oorzaak? Is men toch teveel op de korte termijn gericht? Of vallen mensen te snel terug in oude gewoontes? Waardoor wordt dit veroorzaakt?

Ad hoc training – training is geen eenmalige zaak. Alleen door herhaling/verdieping en regelmatige nieuwe inhoud ontstaat blijvend resultaat.
Lage betrokkenheid manager – de direct leidinggevende zal de inhoud van de trainingen voor zijn team moeten kennen en beheersen. Alleen zo kan de leidinggevende goed coachen in de praktijk en vooruitgang borgen.
Groepsgrootte – het liefst laat men uit kostenoogpunt zoveel mogelijk medewerkers deelnemen in een groep. Dit verlaagt uiteindelijk het individuele resultaat. Het is dan niet mogelijk om aandacht te geven aan ieders persoonlijke leerdoelstelling.
Teveel onderwerpen – Als er  teveel onderwerpen aan de orde komen dan ligt oppervlakkigheid op de loer. Het trainen van vaardigheden kost tijd, het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.
Onvoldoende draagvlak – als een groep wordt getraind en de overige medewerkers zijn niet op de hoogte van het doel, dan hoor je al snel opmerkingen zoals “zeker een training gehad?” of “doe maar weer gewoon, die truc werkt niet”. Dit werkt demotiverend. De overige medewerkers voelen zich wellicht achtergesteld.
Standaard training – als de trainingen onvoldoende gericht zijn op het individu en de dagelijkse praktijk (maatwerk) dan is de motivatie om ermee aan de slag te gaan laag. Training moet aanzetten tot gedragsverandering bij iedere deelnemer.

Om u te helpen hebben we een e-book geschreven dat u de handvatten geeft om maximaal rendement uit trainingen te halen. Dit kunt u kosteloos aanvragen. Ga naar onze contactpagina – klik hier – en kruis het vinkje aan bij ‘ik wil het e-book ontvangen’. We sturen u het met genoegen toe om u te helpen een stevig fundament voor resultaat te krijgen.

Lees ook : 5 belangrijke stappen voordat u gaat trainen.