Het effect van aandacht

aandacht

‘Aandacht maakt alles mooier’ zegt Ikea in zijn reclameboodschap. En gelijk hebben ze, want dat geldt niet alleen voor inrichting van woningen en kantoren. Ook voor klanten en medewerkers is het zeer bepalend en van grote invloed.

Uit een recent onderzoek naar klanttevredenheid kwam het al naar voren. Bij meer dan 60% van de bestaande klanten die men verliest heeft het te maken met de hoeveelheid aandacht. De klant vindt dat hij dat onvoldoende krijgt. Let wel, dat is de beleving van de klant en niet die van de leverancier. De mening van de klant daarin is bepalend. En als u die onvoldoende kent dan ligt daar een oorzaak van klantverlies. Hoe meer u van uw klanten weet, des te meer zult u ze begrijpen.

Bij medewerkers is de tevredenheid afhankelijk van een aantal factoren. Het is niet het salaris dat bovenaan de wensenlijst staat. Het is de aandacht van de leidinggevende die bepalend is voor een groot deel van zijn motivatie. En die aandacht gaat verder dan de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Of de babbel bij de koffieautomaat. Een persoonlijk gesprek geeft u ook veel meer inzichten in de drijfveren van uw medewerkers.

Hoe bereikt u dit nu bij de klant en/of medewerker? Het is eenvoudiger dan u denkt. Echte interesse tonen heeft te maken met gedrag. Als u alleen maar beroepsmatige interesse laat zien dan slaat u de plank mis. Menselijke interesse met net wat meer diepgang zorgt voor een echte relatie. Dat kost alleen maar een beetje tijd. En dat zal zich altijd terug betalen. Dus geef uw klant regelmatig aandacht en hij beloont u met trouw. Geef uw medewerker regelmatig aandacht en een compliment en hij/zij beloont u met een hogere gemotiveerdheid.

Dus doe er het komende jaar eens een schepje echte persoonlijke interesse bovenop. Niet alleen bij speciale gelegenheden maar juist in de tussengelegen momenten.