Follow up na training resultaat bepalend

training, opleiding

Hoe is de follow up na de training geregeld? Uit navraag blijkt, dat er zonder follow up weinig over blijft van het resultaat dat tijdens de training is behaald. In het slechtste geval is men al na 4 weken al 91% van de leerpunten vergeten. En dat geldt zowel voor online opleidingen als klassikale cursussen.

Hoe zit dat dan in de praktijk? Uit metingen blijkt dat slechts een kleine 23% van de medewerkers zichzelf blijft trainen en ontwikkelen in de praktijk. Dat betekent dat 77% van de medewerkers een sterke impuls nodig heeft om zichzelf aan te zetten tot ontwikkeling. Dat is wat je noemt een stevige uitdaging voor de leidinggevenden. Want zonder stimulerende maatregelen ebt het resultaat uit training en opleiding snel weg. Met een laag rendement als resultaat. Zonde van het opleidingsbudget.

Structurele aanpak

In deze tijd is een ding belangrijk: leer medewerkers wat ze nodig hebben en wanneer ze het nodig hebben. Individuele aanpak is noodzakelijk. Om het hele team een cursus excel aan te bieden terwijl een deel het nauwelijks gebruikt en anderen het al deels kennen is nutteloos.

Manage de activiteiten die de medewerkers laten zien na de training. Zorg dat het onderwerp uit training regelmatig op de agenda staat en bespreek vooruitgang. Koppel snel lerende medewerkers aan achterblijvers zodat net verschil in niveau wordt verkleind. Laat leergierige medewerkers ook voldoende leren, biedt genoeg relevante opleiding aan. Stimuleer medewerkers die langzaam afhaken om actief te blijven. En ga het gesprek aan met weigeraars die niets willen doen. Neem mogelijke blokkades weg zodat ze meedoen.

Niet alleen de keuze van de juiste opleiding is van belang, ook de opleider is bepalend voor de kwaliteit. Is er vanuit de opleider weinig tot geen aandacht voor follow up begeleiding? Dan is er nauwelijks sprake van professionaliteit. Alleen maar positieve reviews bestaan niet, wees dus kritisch in de keuze. Het gaat erom dat het rendement van een training bij de opdrachtgever terecht komt en niet bij de aanbieder.

Wilt u de aanpak van training en opleiding maximaal laten renderen? Dan hebben we voor u een gratis e-boek ‘Handleiding voor maximaal rendement uit training en opleiding’. Vraag het aan door een mail te sturen naar info@bastrainingen.com