Progressiegericht feedback geven

feedback

Traditioneel wordt het geven van feedback vaak als volgt gehanteerd: Eerst komt een positieve opmerking, daarna de ik-boodschap en welk gevoel er bij speelt, dan wordt afgesloten met het noemen van de gewenste verandering. Bijvoorbeeld: ‘Je bent een prettige collega, ik kan echter mijn overdracht aan jou niet op tijd doen en dat vindt ik vervelend. Als je 10 minuten eerder komt is dat beter!” Herkenbaar? En is dit nog wel een effectieve manier van feedback geven? Als iemand zijn feedback begint met een positieve opmerking dan denkt de ander al snel “En dadelijk komt de kritiek“. Het roept onbewust een defensieve houding op. De kritiek is confronterend en men voelt zich persoonlijk aangevallen. Niet verwonderlijk dat mensen in de verdediging schieten. Het motiveert niet om te veranderen.

Positieve feedback geven is een kunst. Als dit goed wordt toegepast dan zorgt het ervoor dat de ander vanzelf zijn gedrag zal gaan aanpassen. Dat betekent dat een aantal zaken uit de traditionele manier geschrapt moeten worden. Door een drietal zaken aan te passen maakt men de stap naar progressiegerichte feedback.

Als eerste laat men de stelling die men maakt weg en zet deze om in een vraag. Als tweede spreekt men niet meer in de  ik-vorm en als derde laat men de persoonlijke gevoelens niet een rol spelen. Men richt zich op de groeimindset van de ander. Dus het bevat geen kritiek of negatieve formulering, is niet persoonlijk en legt de focus op gewenst gedrag in een specifieke situatie.

Positieve procesgerichte en resultaatgerichte feedback geeft informatie over drie dingen:
1. Waar ga ik heen? (feed up: wat zijn de doelen?)
2. Hoe doe ik het nu? (feedback: welke progressie ben ik aan het maken richting het doel?)
3. Hoe kan ik verder? (feed forward: welke activiteiten moet ik ondernemen om betere progressie te boeken?)
Het blijkt dat mensen deze vorm van feedback verwelkomen in plaats van in de verdediging te schieten (Hattie, Timperley, 2007).

Het voorbeeld in de eerste alinea wordt dan als volgt: ‘Zou je in de ochtend 10 minuten eerder kunnen komen, zodat ik de informatie goed aan je kan overdragen’? Deze formulering is positief, gericht op verbetering, vragend en onderbouwd met een motivering waarom je dit vraagt. In deze formulering is nergens negatief. Leren hoe je positieve feedback kunt geven? Neem contact met ons op.