Doordachte aanpak van training verbetert het rendement

 

rendement uit training

De manager kijkt naar de cijfers en ziet dat er te weinig ontwikkeling zichtbaar is. Ondanks de innovatie die men heeft doorgevoerd blijft de omzet achter ten opzichte van de verwachtingen. De concurrent doet het zelfs beter.

“Dan moeten mijn mensen getraind worden” schiet het door zijn hoofd en hij denkt terug aan de enthousiaste reacties die hij kreeg toen er drie jaar geleden een training werd gevolgd.

Maar wat was er nu eigenlijk over van het resultaat dat ze toen bereikt hadden? Hij had toch verwacht dat zijn mensen zelfstandig genoeg waren om hun ontwikkeling vast te houden. Wat ging er mis? Was de markt zo verandert, of was de concurrentie slimmer geworden?

Of hadden ze in hun eigen organisatie iets over het hoofd gezien?

Herkenbaar?

Nog steeds zijn er bedrijven die niet het maximale resultaat uit training weten te halen. Meestal kan men dat niet op een partij afschuiven. Het volstaat niet om te zeggen dat de trainer niet goed genoeg was, of dat de deelnemers onvoldoende zelf gedaan hebben, of dat het management er te weinig aandacht aan heeft gegeven.

Bij training zijn drie partijen betrokken, de opdrachtgever, de trainer en de deelnemers. En alle drie samen vormen ze een samenwerkingsverband waarin bepaalde afspraken gemaakt moeten worden. Van iedereen wordt actie verwacht en door op voorhand dit goed af te stemmen voorkomt men teleurstelling achteraf.

Jaren geleden zijn artikelen geschreven over de transfer van het opleidingsresultaat naar de werkplek, immers als deze niet plaatsvindt dan is er nauwelijks resultaat zichtbaar. Binnen enkele maanden werkt iedereen weer verder op dezelfde manier.

We zien dat kennistransfer een bijna vergeten item is geworden, er is meer aandacht voor E-learning of coaching. En dat is een gemiste kans om het rendement uit training maximaal te laten zijn. Het ‘kennistransfermodel’ geeft alle partijen tools en inzicht in de rol die ze hebben binnen de samenwerking.

Dat is voor BAS Training reden om een E-book te maken over dit onderwerp: ‘Handboek voor meer rendement uit trainingen’. In dit boekje wordt duidelijk omschreven wat de rol is van de drie betrokken partijen bij training en opleiding. En hoe men ervoor zorgt dat de training/opleiding maximaal resultaat geeft in de eigen organisatie.

Dit boekje is niet alleen voor onze eigen relaties geschreven, het is toegankelijk voor iedere directeur/manager of HR manager die meer wilt halen uit opleiding en training. Geef op onze website een reactie op dit artikel en we mailen u het boek, gratis. Of stuur ons een mail naar info@bastrainingen.com, uw email wordt uitsluitend gebruikt voor toezending van het E-book. Bellen mag ook op 043 3560123. We wensen u veel resultaat toe!