De kernvraag van een manager

management trainingen

Iedere manager is dagelijks bezig met een van de belangrijkste taken van zijn/haar functie. Hoe zorgt hij ervoor dat zijn medewerkers optimaal presteren? Dat is de kernvraag. En hoe stimuleert hij dat dusdanig dat het de motivatie van zijn medewerkers vergroot? Hoe haalt hij op het eind van het jaar het teamresultaat waarvoor hij eindverantwoordelijk is?

Een aantal factoren spelen daarbij een rol:

Talenten. Iedere medewerker heeft de beschikking over een aantal talenten. Worden deze ook gebruikt bij de uitoefening van het beroep? Is er aandacht voor de aanwezige talenten door de direct leidinggevende? Weet men welke talenten er latent aanwezig zijn en is er ruimte om ze te ontwikkelen binnen de functie die men heeft?

Capaciteiten. Wordt er voldoende afstemming gemaakt tussen de benodigde capaciteiten die bij de functie horen en de capaciteiten die iemand heeft? Wat doet men met een medewerker die wel capaciteiten heeft, maar niet exact de capaciteiten die men in de functie nodig heeft?

Zelfsturing. Is de medewerker in staat zichzelf in de juiste richting te sturen? Als de medewerker dat niet is, hoe pakt de direct leidinggevende dit dan op? Waar legt men de verantwoordelijkheid neer van zelfsturing, volledig bij de medewerker of ook bij het management?

Teamspirit. Hoe hecht zijn de teamleden met elkaar? Hoe wordt een tijdelijk teamlid geaccepteerd? Past een ZZP’er ook echt in het team? Is er mogelijk sprake van rivaliteit vanwege carrièremogelijkheid? Hoe voorkom je ‘vriendjespolitiek’?

Motivatie. Medewerkers zijn vaak in staat om zichzelf te motiveren. Hoe gaat men om met situatie waarin dat niet zo is? Wordt dit tijdig gesignaleerd en op welke manier neemt de direct leidinggevende actie?

Ontwikkeling. Het bereiken van persoonlijke ontwikkeling vraag om investering. Als resultaat behaalt moet worden dan zullen medewerkers de mogelijkheid moeten krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen. Wordt er voldoende aandacht aan besteed? Biedt men ook de juiste mogelijkheid die past bij iedere medewerker?

Werkdruk. Ondanks de vele hulpmiddelen is er altijd een bepaalde mate van werkdruk. Hoe gaan de verschillende medewerkers daar mee om? Herkent men de signalen van stress? Hoe gaat men om met arbeidsverzuim en de mogelijke oorzaak daarvan?

Een manager zal op veel gebieden zijn antennes goed moeten gebruiken om te voorkomen dat optimale prestatie verloren gaat. Door het creëren van een vertrouwde werkomgeving ligt er een goede basis voor teamspirit. En door het op de juiste manier aansturen van ieder individu wordt motivatie gestimuleerd. Op het juiste moment correctie van gedrag toepassen zorgt voor continuïteit en moedigt aan tot zelfsturing. Door opleiding en training structureel te integreren in de organisatie kan men capaciteiten vergroten en talent ontwikkelen. Met juiste functioneringsgesprekken kan men werkdruk en stress voorkomen. Dat brengt de manager en zijn team uiteindelijk naar hun gezamenlijk resultaat: een optimaal prestatieniveau!

Kijk nu op managementtrainingen naar uw mogelijkheden of bel voor info naar 043 3560123.