De dwarsdenker in het team

verkoopteam

Iedere teamleider of manager heeft graag een team dat relatief homogeen van samenstelling is. Dat maakt aansturing gemakkelijker en de onderlinge vervangbaarheid is goed.

Een leidinggevende heeft de neiging om mogelijke vormen van rebellie te onderdrukken. Ze verstoren in zijn ogen de algemene gang van zaken. Men verwacht ook dat een nieuw teamlid zich aanpast aan het bestaande team. Dus zich conformeert aan de geldende normen.  Normen dienen in elkaars verlengde te liggen en dwarse denkers ziet men als ‘niet passend in het team’. Men dient te opereren binnen de ‘regels’die men hanteert.

Bij snel gegroeide en opkomende bedrijven zie je het tegenovergestelde. Een team bestaat ogenschijnlijk uit een ‘samenraapsel’ van verschillende karakters en  typen. Iemand in pak naast iemand in spijkerbroek en een dreadlock kapsel. Je ziet dat bij Google, Facebook en vergelijkbare organisaties. Door een team heterogeen samen te stellen hoeft een medewerker zich niet te conformeren aan de norm. Want die norm is niet bepalend. De dwarse denker zet andere ook aan het denken en daagt uit om buiten de gebaande paden te kijken.

Door als manager ruimte te geven aan de medewerkers om zich non conformistisch op te kunnen stellen, ontstaat meer ruimte voor het individu. En dat heeft grote voordelen voor het gehele team alsmede de medewerker zelf. Ontplooiing, motivatie en creativiteit zullen sterk toenemen en het team versterken in plaats van verzwakken. Persoonlijk initiatief zet medewerkers aan tot hogere prestaties en passie. En dat is zeker een win-win situatie te noemen.

Het vraagt wel een andere manier van leidinggeven door de manager. Er zal meer ruimte voor eigen initiatief geboden moeten worden. Ook de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid mag meer ruimte krijgen dan in de vorige situatie. En neem eens een dwarse denker aan, het kan verrassend goed uitpakken.