De aanpak van een conflict

gewoonten

Een conflict aanpakken, hoe doe je dat? Een derde van de leidinggevenden maakt liever een parachutesprong dan dat ze een conflict moeten aanpakken. Een conflict kan immers veel stress met zich mee brengen. Maar als partijen het onderling niet met elkaar eens worden dan wordt het een etterend gezwel. Dus zal de manager moeten ingrijpen.

Het negeren van een conflict zorgt vaak voor een bedrukte sfeer in een team of afdeling. En medewerkers zijn niet altijd met vaardigheden uitgerust waarmee ze zelf een conflict kunnen oplossen. Zo blijft het als een onweer boven de directie c.q het management hangen. Juiste beslissingen zijn dan nodig, ondersteund door heldere doelen.

Uit een wereldwijd onderzoek zijn de belangrijkste oorzaken van conflicten duidelijk geworden: persoonlijkheid en botsende ego’s (49%), gevolgd door stress (30%) en zware werkdruk (21%). Ook blijkt training in communicatieve vaardigheden een goede oplossing.

Hoe komt men nu tot een oplossing? Drie aspecten spelen daarbij een rol:

  1. Laat mensen in hun waarde bij het in kaart brengen van de verschillen. Behandel iedereen gelijkwaardig en laat ze hun standpunten toelichten. Spreek geen waardeoordeel uit en kies geen partij.
  2. Vooral actief luisteren. Als u bereid bent om naar de ander te luisteren, dan is de ander ook bereid om daarna naar u te luisteren. Vraag naar de achterliggende motieven en gevoelens. Geef samenvattingen en feedback.
  3. Zet uw ego aan de kant. Ga er vanuit dat u ook niet altijd gelijk hebt. Het gevaar van een te sterk ego is negativiteit, sarcasme en spot. Ons ego kan ons intolerant te maken en laat dan zeer weinig aandacht voor anderen zien, met name wanneer we het gevoel hebben dat onze eigen belangen niet genoeg aandacht krijgen. Het niet maakt ons niet flexibel, maar overdreven concurrerend.

Door een win-win situatie te creëren voor alle partijen kan men conflicten oplossen. Communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk daarbij.