Beurs of netwerkevent ?

Commerciële Trainingen

Vandaag de dag wordt je regelmatig uitgenodigd voor een netwerkevent. Dat was 10 jaar geleden wel anders, toen waren het de uitnodigingen voor een vakbeurs die regelmatig in de mailbox verschenen. Er blijkt wat verwarring te zijn over de vraag hoe men zich effectief gedraagt op een beurs en/of op een netwerkevent. We zetten de zaken voor u op een rij.

Een voorbeeld: U bent aanwezig op een receptie en u wordt door een onbekende aangesproken. Er worden vragen op u afgevuurd zoals: hoe is het, hoe kom je hier terecht en wat doe je zoal, wat interessant, etc. Als u daarop antwoordt en de ander kan inschatten hoeveel hij aan u heeft, denkt u een geïnteresseerde te spreken. Op dat moment dwalen zijn ogen verder en valt het gesprek stil. Met een visitekaartje van deze persoon in de hand staat u in een keer weer alleen, enigszins verbaasd en zonder te weten wat de ander nu eigenlijk wilde. Herkenbaar?

Een dergelijk gedrag verwacht je eerder op een beurs dan op een netwerkevent. En dan laten we even buiten beschouwing of dit gedrag professioneel is. In het kort de verschillen.

Beurs: een vakbeurs is een ideale situatie om snel veel contacten te leggen. De relatie-opbouw is niet het primaire doel, wel het eerste contact en de uitwisseling van informatie. Doordat men iets van zijn producten of dienstverlening kan presenteren is het mogelijk prospects te vinden en bestaande klanten te informeren over nieuwe zaken. Het uitwisselen van visitekaartjes zorgt voor de eerste gegevens en tevens een houvast voor de follow-up. Daarbij ligt het initiatief vooral bij de aanbieder. Met een aanbieding kan men geïnteresseerden aanzetten tot actie. De bezoeker is op zoek naar informatie en heeft een (latente) behoefte.

Netwerkevent: het primaire doel van netwerken is het aangaan en onderhouden van relaties. Het aantal nieuwe relaties dat men kan aanboren op een avond is beperkt, het gaat immers om de kwaliteit en niet de kwantiteit. Ook al is er sprake van een gemodereerde opzet, vluchtige contacten hebben geen lange levensduur. Producten en diensten spelen nog geen rol, de opbouw van relaties is immers lange termijn werk. Het initiatief voor de follow-up ligt bij beide partijen. De relatie hoeft geen potentiële klant te zijn, deze zijn mogelijk wel in zijn netwerk te vinden. Het uitwisselen van informatie is een van de belangrijkste aspecten bij netwerken, evenals het doen van aanbevelingen.

Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij men zegt dat je mogelijk snel nieuwe klanten kunt vinden. Echter de intentie van velen is meer het halen i.pv. het brengen. Deze bijeenkomsten lijken op een soort mix van een beurs en een netwerkevent. Relatie-opbouw kost tijd en ook de bereidheid daarin te investeren.

Zowel deelname aan een beurs als deelname aan een netwerkevent vraagt om een goede voorbereiding. Training kan zeker daarbij helpen de effectiviteit te verhogen.