Beeldbepalend taalgebruik

praten, taalgebruik

We staan er niet altijd bij stil dat in ons taalgebruik spreektermen en uitdrukkingen bepalend zijn voor het beeld dat men van ons krijgt. Zeker in situaties waarbij  communicatie via de telefoon gaat, want belangrijke signalen van onze lichaamstaal ontbreken dan. U weet hoe het gaat als u iemand al meerdere keren telefonisch heeft gesproken, u vormt zich een beeld van die persoon. Op het moment dat u hem/haar persoonlijk ontmoet dan blijkt pas hoe fout uw aannames van het beeld omtrent die persoon kunnen zijn.
Onbewust kruipen na verloop van tijd een aantal ‘eigenaardigheden’ in ons taalgebruik en we hebben geen knop om dat tussentijds te resetten. En omdat het onbewust gebeurt hebben we het zelf niet zo in de gaten, totdat iemand ons erop attendeert. Of omdat we ons zelf horen spreken en dat terug horen via een opname.

Een aantal voorbeelden van beeldbepalend taalgebruik:

Eigenaardigheden zijn er bijvoorbeeld in de vorm van teveel gebruikte stopwoorden zoals dus, ja toch, eh, zeg maar, niet dan of . Ook hoor je wel eens dat men zinnen niet afmaakt en dan een stilte laat vallen of dat men een vraag stelt en zelf alvast een paar mogelijke antwoorden geeft zonder een antwoord af te wachten.

We zeggen onbewust woorden en uitdrukkingen die niet correct zijn zoals ik ben de enigste, even nachecken, nooit geen problemen, etc. In de Nederlandse taal zijn zelfs uitdrukkingen die niet altijd consequent lijken. Bijvoorbeeld we zitten voor de tv, maar achter de computer. En er is invloed van dialecten die regionaal worden gesproken. Alles bij elkaar genoeg om verwarring te zaaien.

Mensen die slordig taalgebruik hanteren maken ook een slordige indruk, mensen die heel snel praten maken een gehaaste indruk, mensen die over woorden struikelen maken een onzekere indruk, mensen die andere onderbreken en niet laten uitpraten maken een dominante indruk.

Succesvolle mensen gebruiken in hun spreektaal veel krachttermen zoals absoluut, zeker, de beste, etc., onzekere mensen gebruiken veel twijfel woorden zoals misschien, eventueel, proberen, etc.

Onze gedachten worden deels weerspiegeld in de woorden die we gebruiken. Dat betekent dat u invloed kunt uitoefenen op de manier waarop uw woorden een beeld over u oproepen. Door een positieve mindset gaat u onbewust andere woorden gebruiken. Door veel zelfvertrouwen worden uw uitdrukkingen ook sterker in uw taalgebruik. En de toehoorder pikt die signalen onbewust op en bepaalt daarmee het beeld dat hij krijgt van de ander.

Neem daarom eens de tijd om wat bewuster te letten op uw taalgebruik. Vraag feedback of gebruik een training om uw specifieke woordgebruik meer zichtbaar te krijgen. Dat geeft u niet alleen de mogelijkheid om bewuster te communiceren, het draagt ook bij aan het juiste beeld dat u bij de ander wilt oproepen.