Back to Basic

 back to basic

Crisis brengt ons ongevraagd naar back to basic. En daardoor een goed moment om een aantal zaken eens tegen het licht aan te houden. Zijn de ontwikkelingen van voorafgaande jaren allemaal wel zo waardevol geweest? Of zit er onbedoeld ook veel ballast bij? Hoe wordt en blijft ons bedrijf gezond?

permanente groei

Ieder jaar opnieuw streven ondernemingen naar groei. Meer omzet, overname van concurrentie, nieuwe dienstverlening, nieuwe doelgroep, alles draait om het jaarlijks streven naar groei. Tot het moment zich aandient waarmee alles anders wordt. En daar hebben we nu mee te maken. Bedrijven vallen sterk terug in resultaat, sommige ondernemers hebben tijdelijk zelfs geen enkele omzet meer. Dus uiteindelijk komt aan iedere groei een einde en vallen we een stuk terug. Permanente groei is er niet. Aan alles komt een eind, hoe goed we ook onze zaken proberen in te schatten. En dan moet het roer om.

Back to Basic

Door de jarenlange ontwikkeling van de onderneming vergeet men de oorspronkelijke uitgangspunten uit het verleden. In de tussentijd is er, sinds de start van het bedrijf, van alles toegevoegd en gewijzigd. Zijn dat echte waardevolle toevoegingen? En heeft dat niet ook een ballast met zich meegenomen? Zijn alle wijzigingen ook ten goede? Of zijn we steeds verder van onze basis af komen te staan? Is de totale dienstverlening niet buiten proportie gegroeid? Als de omzet sterk daalt, ziet men vaak alleen datgene wat men misloopt. Maar ziet men ook de kansen om weer een gezond bedrijf te creëren? Want toen men als bedrijf is gestart leken de kansen zo talrijk.

Herschikken

De keuze die nu gemaakt moet worden, ten tijde van crisis, is niet zo moeilijk. Blijven we doen wat we altijd al gedaan hebben? Dan verandert er niets. Of gaan we back to basic en zetten we verandering in die er wellicht toch al zat aan te komen. Tijd om knopen door te hakken. Stop met producten of dienstverlening die weinig toegevoegde waarde heeft, ze zijn een ballast. Denk terug aan de manier van aanpak die in het startjaar werd gedaan, want toen was dat wel de basis van alle positieve ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen.

We wensen u alle succes toe in de komende tijd.