Leidinggeven wordt begeleiden.

Zelfsturende teams hebben de toekomst! Er is een kloof aan het ontstaan tussen medewerkers en management. Op het gebied van veranderen wel te verstaan. Was het eerst zo dat het management verandering wilde inzetten en dan inspanning moest doen om de organisatie mee te krijgen, nu zie je in organisaties […]